Lưu trữ

sơn bóng nội thất rego

Sơn bóng nội thất GoldenShield – R6000

Mã sản phẩm:

 Bề mặt bóng láng mịn  Công nghệ GoldenShield  Chịu chùi rửa trên 150.000 lượt  Chống rêu mốc  Kháng khuẩn tái tạo  Thân thiện môi trường

top